Охлаждащи системи

Energy System 200-300

 • Обезшумяване

 • Херметичен компресор

 • Изнесен кондензатор

 • Машинна зала

 • 404

Energy System Plus

 • Обезшумяване

 • Херметичен компресор

 • Изнесен кондензатор

 • Машинна зала

 • 404

Energy System Plus Combi

 • Обезшумяване

 • Херметичен компресор

 • Изнесен кондензатор

 • Машинна зала

 • 404

EptaBerg

 • Полу-херметичен компресор

 • Изнесен кондензатор

 • Машинна зала

 • 404

EptaBerg 2 Level

 • Полу-херметичен компресор

 • Изнесен кондензатор

 • Машинна зала

 • 404

EptaBerg Multispeed

 • Обезшумяване

 • Полу-херметичен компресор

 • Изнесен кондензатор

 • Машинна зала

 • Външна инсталация

 • 404

EptaBerg Plus

 • Обезшумяване

 • Полу-херметичен компресор

 • Изнесен кондензатор

 • Машинна зала

 • Външна инсталация

 • 404

EptaCube

 • Обезшумяване

 • Полу-херметичен компресор

 • Вграден кондензатор

 • Машинна зала

 • Външна инсталация

 • Изнесен кондензатор

 • Херметичен компресор

 • 404

EptaGloo

 • Обезшумяване

 • Полу-херметичен компресор

 • Изнесен кондензатор

 • Машинна зала

 • Външна инсталация

 • 404

 • 22

EptaGloo Multispeed

 • Обезшумяване

 • Полу-херметичен компресор

 • Изнесен кондензатор

 • Машинна зала

 • Външна инсталация

 • 404

EptaGreen

EptaGreen – Охлаждащи системи

 

Техническа характеристика:

 • Обезшумяване

 • Полу-херметичен компресор

 • Вграден кондензатор

 • Машинна зала

 • Външна инсталация

Integral System

 • Обезшумяване

 • Полу-херметичен компресор

 • Вграден кондензатор

 • Херметичен компресор

 • Външна инсталация

 • 404

Tse Esas Ser Ter Esr

Tse Esas Ser Ter Esr – Охлаждащи системи

 

Техническа характеристика:

 • Обезшумяване

 • Полу-херметичен компресор

 • Изнесен кондензатор

 • Херметичен компресор

 • Външна инсталация

 • 404