SAP ERP All-in-One

SAP ERP All-in-One

МАГНУМ 7 интегрира управленски софтуерен продукт SAP™ ERP All-in-One. С внедряването на системата само за 8 месеца ние постигнахме очакваните резултати: – Оптимизиране и подобряване на процесите при обслужване на клиентите – Повишаване на ефективността на оперативната дейност – Подобряване на отчетността в помощ на управленските решения – Постигане на по-добра иновативност и фирмена култура. МАГНУМ 7 допълнително…

Details
Сертификат

Сертифициране на МАГНУМ 7

Сертифициране на МАГНУМ 7 Успешно приключи одита на МАГНУМ 7 съгласно Регламент (ЕО) 842/2006, с който от 04.07.2009 г. се въвеждат задължителни изисквания относно фирмите, работещи с флуорирани парникови газове. В резултат на това на МАГНУМ 7 е издаден Документ за правоспособност (Сертификат) №002 от 03.07.2009 г. за извършване на монтаж, поддръжка или сервизно обслужване…

Details