EptaBerg 2 Level
EptaBerg 2 Level

EptaBerg 2 Level – Охлаждащи системи

 

Техническа характеристика:

  • Полу-херметичен компресор

  • Изнесен кондензатор

  • Машинна зала

  • 404

Описание на продукта:

EptaBerg 2 Level

EptaBerg 2 Level