EptaCube
EptaCubeEptaCubeEptaCubeEptaCubeEptaCube

EptaCube – Охлаждащи системи

 

Техническа характеристика:

  • Обезшумяване

  • Полу-херметичен компресор

  • Вграден кондензатор

  • Машинна зала

  • Външна инсталация

  • Изнесен кондензатор

  • Херметичен компресор

  • 404

Описание на продукта:

EptaCube

EptaCube