EptaGloo
EptaGlooEptaGlooEptaGlooEptaGloo

EptaGloo – Охлаждащи системи

 

Техническа характеристика:

  • Обезшумяване

  • Полу-херметичен компресор

  • Изнесен кондензатор

  • Машинна зала

  • Външна инсталация

  • 404

  • 22

Описание на продукта:

EptaGloo

EptaGloo