Opera
OperaOperaOpera

Opera – Витрини с вграден агрегат

 

Техническа характеристика:

  • Динамично охлаждане

  • Витрини с изнесен агрегат

  • Обикновено размразяване

  • Витрини с вграден агрегат

Предназначение

Сирене Млечни продукти Плодове и зеленчуци Напитки

Описание на продукта:

Opera

Opera

 

Opera

Opera