Tradeo
TradeoTradeoTradeo

Tradeo – Средно температурни

 

Техническа характеристика:

  • Динамично охлаждане

  • Витрини с изнесен агрегат

  • Обикновено размразяване

  • Ел. размразяване

Предназначение

сирене салами

Описание на продукта:

Tradeo

Tradeo